Perspectiva núm. 23: Món de la cultura i del treball