Perspectiva núm. 17: La cosa pública motor de l’economia. Model de gestió