Perspectiva núm. 22: Corporativisme en el món del treball