Perspectiva núm. 14: Repartiment del treball en marc de nou paradigma