Perspectiva núm. 19: Territori buidat, drets ciutadania conculcats