Perspectiva núm. 10: Globalització, un debat necessari