Perspectiva núm. 11: Sobre els mitjans de comunicació. Debat