Presentació

 

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO estatal

 

 

 

L’estat actual dels mitjans de comunicació, la realitat que vivim i la necessària alternativa; aquest és el debat que plantegem en aquest nou número de PERSPECTIVA. Un debat que no es pot quedar en la simple constatació d’una difícil i complexa realitat d’uns mitjans cada vegada més propagandístics que no pas d’anàlisi i d’informació contrastada.

En aquest número trobareu un anàlisi crític de la realitat, una valoració de la pràctica de la mentida propagada com instrument de propaganda al servei d’un posicionament polític, el tractament que de les minories realitzen els mitjans; i sobretot, propostes per avançar, alternatives per aconseguir uns mitjans de comunicació, plurals i democràtics, al servei d’una democràcia avançada, amb cogestió dels treballadors dels mitjans de comunicació.

Els mitjans de comunicació són un element clau, fonamental, en una societat democràtica, i amb aquest número de PERSPECTIVA tot just encetem un debat imprescindible i necessari per elaborar propostes per avançar.

Agrair finalment les col.laboracions rebudes de diferents professionals, de parlamentària i des del propi sindicat, totes i tots han aportat elements importants i interessants per al debat.

Barcelona, 18 d’octubre de 2017