Perspectiva núm. 4: Crisi, cultura i polítiques públiques