Presentació


Xavier Navarro
Responsable d’Estudis i Cultura de la FSC-CCOO

 

 

 

En aquest número de PERSPECTIVA, hem volgut obrir un debat fonamental, atès que afecta de manera transversal al territori, als habitants d’aquest i als drets que poden exercir en ell. Assistim, des de la passivitat a la commoció, al buidament provocat o resultat de la fagotització de teixit productiu (i habitants) per part d’importants focus al centre representat per Madrid i pel llevant, especialment Barcelona. El transvasament descrit empobreix grans zones, buides de població, serveis i drets públics necessàriament essencials i acaba per generar una nova i important desigualtat.

El desequilibri succintament descrit és també conseqüència, i no cap oblidar-lo, de models de creixement i desenvolupament capitalista.

Aquesta realitat bosquejada necessita ser analitzada amb urgència, però sense caure en missatges senzills i simplistes que acabin per desdibuixar una realitat complexa, que interfereix en molts elements socials, econòmics i de la qualitat democràtica.

El debat és urgent, i el sindicalisme que representa CCOO ha d’impulsar-lo i plantejar propostes socials, econòmiques, polítiques, que permetin generar el gir necessari i afavorir el reequilibri territorial.

Març de 2020