Presentació

Xavier Navarro

Responsable d’Estudis i Cultura de l’FSC-CCOO

 

 

Davant de les opcions neoliberals, l’objectiu de les quals és laminar, externalitzar allò públic, generant desigualtat per a la majoria i negoci per a pocs, el sindicat defensa amb força la cosa pública, perquè és de tots, perquè és útil, perquè és necessària per a fomentar ocupació i riquesa i perquè és un instrument molt potent contra la desigualtat.

Preservar allò públic, millorar-lo, impulsar-lo i fer que esdevingui un motor econòmic, és una cosa necessària per al conjunt de la societat, per a la majoria de la societat. Toca recuperar, de manera racional, també, molts serveis que al seu dia van ser externalitzats, i sobretot hem de debatre quin model de gestió volem construir en una democràcia avançada.

Amb aquest número de PERSPECTIVA volem iniciar aquest debat, necessari debat, que no pot quedar-se en un mer exercici intel·lectual, de pocs, sinó que ha d’esdevenir una part important del debat del conjunt de l’organització a l’efecte de construir l’alternativa necessària. Passar a l’ofensiva, entre moltes altres coses, comporta construir, elaborar l’alternativa, i aquesta és una aportació, creiem que interessant i útil.