Cultura i secció sindical

 

Maria Antònia Araque Alonso

Secció sindical de CCOO a IMBISA (Imprenta de Billetes, S.A.)

 

 

La tasca de les seccions sindicals al dia a dia de les empreses és la traducció més palpable i directa per a les treballadores i treballadors de la utilitat del sindicat. No obstant diríem que, davant les dinàmiques habituals, normalment molt absorbents, dels centres de treball, aspectes com les vicissituds del Diàleg Social, per posar un exemple, queden una mica lluny per al gruix del personal, quan no passa que, en el pitjor dels casos, es desconeixen o fins i tot es rebutgen a causa del descrèdit de què és objecte el sindicalisme de classe confederal.

Ens ha de preocupar la desconnexió entre algunes facetes genuïnes de la nostra cultura sindical i la percepció de la realitat tangible, quotidiana, a peu de tall, dels treballadors i treballadores. Hem d’intentar reduir aquesta bretxa si volem aspirar veritablement a la pervivència de l’organització i a preservar-ne la capacitat de transformació social. En la societat líquida de la postveritat en què ens desenvolupem, orientar-nos cap a la supressió de la societat capitalista i la construcció d’una societat socialista democràtica o, dit altrament, lluitar tan sols per un futur de dignitat per a la classe treballadora, sembla extremadament difícil i requereix de totes les mans que es puguin disposar, de tota la nostra intel·ligència col·lectiva i de no deixar un sol espai sense presentar batalla.

En aquesta tasca, recórrer a la cultura des del sindicalisme és una manera d’ampliar la massa crítica i estendre la mirada col·lectiva cap a l’horitzó sociopolític que pretenem des de referents i significants no estrictament sindicals, més atractius i assequibles per a un públic menys polititzat o amb menys compromís social.

Així doncs, sovint les estructures territorials o sectorials organitzen actes culturals de diversa índole oberts a la societat en general i que, malgrat la seva àmplia difusió, de vegades no obtenen el seguiment esperat o només hi acudeixen els quadres sindicals més propers a l’estructura que els impulsa.

Les seccions sindicals, per la seva dispersió per tot el territori, per la proximitat a les bases i per ser allà on a la gent li passen les coses, tenen una potencialitat extraordinària per impregnar amb idees i propostes als grups socials més diversos. Incorporar la col·laboració amb el món de la cultura a les tasques habituals de les seccions sindicals, allà on sigui possible, pot contribuir de manera efectiva a millorar l’abast de les propostes del sindicat, creant la massa crítica necessària per combatre la persuasió que exerceix la ideologia neoliberal-populista-feixista dels grups dominants sobre les classes populars i, a la llarga, recuperar la tensió mobilitzadora.

Portar iniciatives culturals a les seccions sindicals requereix un gran treball de coordinació de les estructures, baixar al terreny per intentar salvar les no poques dificultats que comporta una fórmula tan descentralitzada. No només l’elecció de l’esdeveniment s’ha d’adequar als interessos del col·lectiu a què ens dirigim, sinó que les qüestions logístiques, com ara disposar d’un local digne i amb un aforament raonable, o comptar amb l’autorització de les empreses, sovint reticents, perquè els actes es desenvolupin a les seves instal·lacions, s’han de poder resoldre sense que suposi cap perjudici als delegats i delegades del centre de treball. Tot això per garantir que l’esforç dels nostres companys i companyes per acudir a la convocatòria més enllà de les hores de feina els valgui la pena, els serveixi per reflexionar i els doni eines per identificar les claus i desmuntar el discurs dominant.

Per tot això és indispensable reforçar la coordinació de les estructures del sindicat amb les seccions sindicals perquè, a més d’operar com a cèl·lules per organitzar la defensa i conquesta de drets laborals als centres de treball d’empreses i administracions, també adquireixin un paper determinant per a la difusió d’idees i iniciatives culturals d’acord amb els nostres valors sociopolítics que procurin la transformació social des de les bases.

Novembre 2021