La cultura i allò quotidià en el món del treball

 

José Iglesias Novillo

Sindicalista i pintor

 

 

Totes les civilitzacions s’han format mitjançant l’activitat dels diversos sectors que integren l’àmbit laboral. El treball forma part, i de manera extraordinàriament rellevant, del que s’ha construït al llarg dels segles.

Les diverses cultures, a través de les seves diverses manifestacions, han anat modelant i fent sentir i veure el món. També la nostra civilització, amb un passat cristià, ha anat formant un pensament en mutació contínua. Actualment la globalització i un mercat hipercapitalista estan afectant els ciutadans amb problemes ambientals i energètics, entre d’altres.

El món del treball està, per altra banda, ordenat per lleis i reglaments jurídics que ens influeixen i condicionen el treballador en un sistema que no coneix llibertats més utòpiques. Hi ha, però, certs raigs de llibertat que el treballador pot i ha de rebre (l’art, la ciència, les humanitats) si pretén equilibrar la influència dels pensaments dirigits pel mercat i per un consum exacerbat a què conviden les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Crec que hem de romandre oberts a aquests raigs si volem ser més feliços i lliures.

El constructivisme, per exemple, un moviment estètic i artístic desenvolupat en temps de la revolució russa, malgrat la seva breu durada, actualment continua exercint la seva influència.

La nostra marca corporativa, realitzada per Rafael Celda el 2009, és considerada excel·lent per la seva “potència mobilitzadora” i funciona perquè “es tracta d´una marca aparentment senzilla, però molt original, i idònia per als suports habituals d´implantació”, segons la valoració realitzada per José María Cruz Novillo.

Logo de CCOO, exemple de la influència constructivista.

La feina es veu, se sent dia rere dia. La cultura ens modela i ens fa veure una realitat de les múltiples realitats existents.

Setembre de 2021