Presentació

 

Xavier Navarro Barrera

Responsable d’Estudis i Cultura de l’ FSC-CCOO

 

 

Ens trobem en uns moments difícils, complicats, on el desenvolupament i avanç de drets de la ciutadania, de la classe treballadora, necessàriament s’han de compatibilitzar amb la defensa de la planeta, afavorint una transició energètica justa.

Les transformacions socials, l’avanç cap a una societat democràtica profundament igualitària, participativa, solidària, ha d’estar intrínsecament lligada a la defensa de la planeta. Estem en una situació d’emergència ecològica que necessita una resposta política i social en què el sindicalisme ha de jugar un paper fonamental. La mobilitat de la ciutadania, una mobilitat sostenible, és una de les peces importants en el combat per una transició energètica justa

En aquest número de PERSPECTIVA, hem volgut debatre aquells aspectes intrínsecament lligats a aquests conceptes, introduint en el debat qüestions com ara el turisme de masses, el qual té un fort impacte, especialment en les ciutats que reben constantment una massa important de visitants.

Amb aquest número de PERSPECTIVA, al costat del còmic sobre mobilitat editat per l’FSC, intentem que aquest important debat formi part dels continguts i de l’acció de l’organització ja que avui, defensar la democràcia, l’avanç social, la superació del capitalisme, passa, entre altres elements, per incorporar els conceptes de sostenibilitat i de defensa del nostre planeta.

Barcelona, 22 de novembre de 2019