Presentació

Xavier Navarro Barrera

Secretari de Comunicació de la FSC-CCOO de Catalunya

 

Teniu en les vostres pantalles el primer número de la nova publicació de la FSC-CCOO, una publicació que tindrà una temporalitat trimestral i que té un caràcter monogràfic, amb temes importants per al debat, l’anàlisi i la proposta, i que ha de ser útil per enriquir en coneixements als i a les sindicalistes tot donant eines per a l’acció sindical i la negociació col.lectiva.

Aquest primer número el dediquem al Tractat de Lliure Comerç i Inversions, que de manera NO pública estan negociant la UE i els USA. No és un tema baladí, i la seva afectació té un abast enorme; és un acord comercial econòmic que negocien la Unió Europea i els EUA des del febrer de 2013, conegut com TTIP per les seves sigles en anglès, amb la intenció de crear la major zona de lliure comerç del món; negociació que pretén concloure al desembre d’enguany.

Els objectius publicats del possible acord són: eliminar o reduir al màxim els aranzels comercials i les barreres no aranzelàries (requisits tècnics o legals que dificulten el comerç); facilitar la lliure inversió; donar a les parts signants i a les empreses la capacitat de litigar davant d’un “mecanisme específic de resolució de conflictes” contra les lleis i regulacions dels Estats contràries als preceptes del TTIP; i preservar la propietat intel·lectual.

Atesa la importància d’aquestes negociacions per a les persones, l’economia, l’ocupació i el benestar social, CCOO reclama que es paralitzin i s’obri un debat i un procés de participació, tant dels Parlaments com dels interlocutors socials i de la societat civil, en l’àmbit europeu i nacional, per tal de reorientar els objectius i prioritzar la protecció de les persones treballadores i consumidores i el medi ambient.

Pel mateix motiu, hem considerat important que el primer número de la nova publicació de la FSC estigui dedicat a reflexionar sobre aquest tema, amb un article introductori de Pepe Galvez i articles de Gina Argemir (economista dela Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya), Joan Coscubiela (ex–secretari general de CCOO de Catalunya i actualment diputat al congrés per ICV-EUiA), Ricard Bellera (responsable d’internacional de CCOO de Catalunya) i  Lesbia Mezquita (Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSIGC), així com el manifest internacional que signa també CCOO contra el TTIP i una important reflexió sobre el TTIP i el món farmacèutic.