Presentació

Xavier Navarro Barrera

Responsable d´Estudis i Cultura de FSC-CCOO

Abordem un debat interessant sobre la importància de les polítiques públiques per incidir en el conjunt de l’economia i, per tant, en les nostres condicions de vida.

La pobresa, la precarietat laboral, la sensellarisme, les situacions difícils que es donen per obtenir el dret constitucional d’accés a l’habitatge etc., no són fruit d’un anomenat ordre natural, són fruit de determinades opcions polítiques, de determinades polítiques econòmiques que advoquen per la no intervenció dels poders públics, defensant el dogma de “menys estat”. Davant d’aquestes opcions, hem de plantejar una actuació decidida i directa a l’economia, per avançar en la justícia social, i combatre la pobresa i la precarietat.

Abril de 2022