Igualtat, economia, empresa i democràcia

 

Rosa Rodríguez

Sindicalista, responsable d’Organització de CCOO Málaga

 

 

Aquest llarg període de crisi ens ha portat l’evidència que no es tracta només d’un problema passatger que es resoldrà amb una volta a la situació d’equilibri i estabilitat anteriors, per més que ens parlin de recuperació econòmica. Estem immersos en un canvi radical dels fonaments de l’activitat econòmica, social i democràtica, que té com a conseqüència entre altres la degradació del paper de les institucions i la creixent concentració de poder de l’economia i dels mercats sobre la política.

Davant d’aquest sistema depredador hem d’actuar i remoure aquesta situació, guanyar en capacitat d’intervenció com a classe treballadora amb l’objecte de protegir i millorar drets, condicions laborals i de vida, conscients del benefici socioeconòmic i de desenvolupament social de la participació efectiva.

El control democràtic i la participació dels treballadors en l’àmbit empresarial i de l’economia és un factor estratègic de l’acció del sindicat que ha d’afavorir oportunitats i espais per actuar sobre la sostenibilitat i el medi ambient, sobre els drets dels treballadors i treballadores en les empreses principals i en les auxiliars i contractes, sobre la salut laboral i sobre la igualtat de gènere. Però aquest compromís ha de suposar també participar en la gestió empresarial per impulsar el desenvolupament de les demandes socials, reivindicant el salari indirecte, traslladant el principi democràtic a l’empresa i així ampliar l’abast d’influència de la classe treballadora més enllà de la negociació col·lectiva i de les relacions laborals.

L’economia ha d’estar al servei de les persones i de les necessitats socials i no només del capital. No ha de tractar-se només de fer diners, es tracta de com es fa i com es retorna part d’aquest guany a la societat amb la nostra participació.

En aquest escenari de desenvolupament i de construcció de les societats democràtiques, la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un element vital, no hi ha progrés ni avanç possible sense igualtat. Les polítiques econòmiques i socials recents, les retallades i l’avarícia empresarial ens han fet retrocedir en els avenços aconseguits. Tenim l’oportunitat perquè, des del control democràtic exercit pels treballadors, abordem els factors estructurals que són la base de la desigualtat de gènere, incloent les normes i actituds socials que discriminen les dones. I per això es fa necessari que les dones estiguin en els àmbits de presa de decisions i de gestió públiques i privades. Una democràcia plena només és aquella que incorpora a tota la societat, comptant amb tots els talents i sense prescindir de la meitat de la població.

Del que es tracta és del desenvolupament social, de traslladar els valors d’igualtat i el nostre compromís amb l’eliminació de la discriminació de gènere a la gestió empresarial a través de mesures econòmiques, socials, comercials, mediambientals, laborals o d’una altra naturalesa obrint expectatives externes i internes que compleixin amb les exigències de la societat, tant a nivell internacional i transnacional com en l’àmbit local. I un dels eixos principals per a la consecució d’aquests objectius és considerar la igualtat com a element transversal dels eixos principals de gestió empresarial i de negoci. Cal vincular allò econòmic i allò social, millorar les nostres estratègies feministes i influir per construir una nova economia. Des del paper transformador del sindicalisme de classe, la classe treballadora ha d’exercir més poder en l’economia i això implica promoure la responsabilitat real que les empreses tenen amb la societat.

Veiem com s’ha convertit en política empresarial la preocupació per la reputació de l’empresa, de la seva marca i dels seus productes, per la por a perdre-la. Els segells i distintius de qualitat que premien accions que promoguin la igualtat i no discriminació poden convertir-se en un enemic cec i còmplice de l’objectiu marcat d’eliminació de la desigualtat. Que no ens parlin de responsabilitat social quan es tracta simplement del compliment de lleis que han de ser respectades i exigibles. No hem d’acceptar el gènere-màrqueting ni l’ús del maquillatge-igualtat empresarial marcat per la tendència social i el benefici privat.

És fonamental el nostre paper per a la reversió a la societat del rendiment empresarial amb la perspectiva de la igualtat com a eix transversal, per a això el sindicat ha d’estar format i ser conscient que és imprescindible.

Som un agent que democratitza l’economia” (Unai Sordo) I no hi ha democràcia sense igualtat. Hem d’avançar ampliant els espais de participació, promovent instruments per a la gestió ètica que faciliti i impulsi el progrés social des de la igualtat de gènere, desterrant de la societat, l’empresa i l’economia cultures basades en la discriminació, els rols i la segregació.

Dilluns, 16 de juliol de 2018