EDITORIAL

images

 

Xavier Navarro

Secretari de Comunicació de la FSC-CCOO de Catalunya

 

 

 

Quina Administració Pública volem? Aquest és el debat que plantegem en aquest número de PERSPECTIVA. No ens podem quedar tant sols en les declaracions de defensa del què és públic, hem d’aprofundir, i és per això que obrim aquest debat amb diferents persones de diferents posicions però totes elles compromeses amb els serveis públics.

Des de CCOO hem dit que cal defensar i garantir els serveis públics, perquè són la garantia de drets de la ciutadania; ara bé, ens cal fer propostes el més concretes possibles de com han de ser, quina formació han de tenir els treballadors i treballadores públics, com enfortir l’administració local com el millor instrument proper a la ciutadania per garantir els seus drets. Ens cal… No podem restar a fer una administració que gestioni bé, necessitem una administració i transformadora i garant, sense duplicitats i motor de desenvolupament territorial així com de polítiques actives d’ocupació, una administració dinàmica lluny de la jerarquització i rigidesa producte d’altres temps, propera a la ciutadania, que impulsi i faciliti la participació… I necessitem que amb la proposta s’incorpori de manera clara la idea de què els treballadors i treballadores ho són d’aquesta administració i no de l’opció política que governa.

El debat és obert i desitgem que aquest número de PERSPECTIVA sigui una eina útil per una àmplia discussió.

Dilluns, 20 de juny de 2016