Editorial

photogen_buf015

 

Xavier Navarro

Secretari de Comunicació de la FSC de CCOO de Catalunya

 

 

 

Amb aquest nou número de PERPECTIVA volem abordar un tema cabdal, l’economia, les polítiques econòmiques i fiscals, que són les que determinen la nostra realitat quotidiana per la seva afectació a tots els àmbits de la nostra vida: al benestar social, als serveis públics, la industria….

Els diferents articles analitzen la crisi del deute que en realitat és una crisi monetària de la Eurozona; la necessitat d’un nou model productiu i d’una banca pública; les polítiques fiscals o millor dit, la necessitat de polítiques fiscals que permetin tenir serveis públics de qualitat i realitzar polítiques socials; la incidència de la llei d’estabilitat pressupostària a les polítiques públiques i els pressupostos; un anàlisi de la situació industrial al sud d’Europa, i finalment, una novedosa proposta per a nosaltres però ja experimentada a Suècia.

Volem doncs, amb aquests articles, obrir un debat sobre la importància de les polítiques econòmiques i les alternatives que cal plantejar per afrontar la situació actual de crisi de model social i econòmic.

Barcelona, 28 d'abril de 2016